FBNC – Cử nhân thất nghiệp: Doanh nghiệp cần gì?

Học giỏi, ra trường tấm bằng đẹp nhưng vẫn chật vật tìm kiếm việc làm hoặc rơi vào cảnh thất nghiệp kéo dài là thực tế hiện nay của không ít cử nhân. Theo th…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*