Nhà sáng lập đồng Ethereum xuất hiện tại Việt Nam | VTV24

Vitalik Buterin, nhà sáng lập đồng tiền số Ethereum đã có mặt tại Việt Nam, tham dự một hội nghị khoa học quốc tế, tập trung vào mặt pháp lý trong quản lý và điều chỉnh tiền ảo, tài sản ảo được cơ quan nhà nước đứng đầu về pháp luật là Bộ tư pháp chủ trì. 18 phiên trao đổi là cơ sở thông tin khoa học để Bộ tư pháp hoàn thiện báo cáo toàn diện về thực trạng pháp luật, thực tiễn tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam để trình Thủ tướng chính phủ trong tháng 9 này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*