Mạng lưới BNI Group huy động vốn trái quy định pháp luật? | VTV24

Như đã thông tin trước đó, một số các dự án bất động sản mà nhóm công ty thành viên thuộc hệ thống BNI Group đưa ra để kêu gọi đầu tư là “ảo”. Vậy nếu không có dự án, dự án chỉ là ý tưởng, thì công ty này thu hút người chơi với mục đích là gì? Và lấy đâu ra lợi nhuận để chi trả cho các nhà đầu tư?

Leave a Reply

Your email address will not be published.*