Hội chợ quốc tế: Kênh hiệu quả để đưa nông sản Việt ra nước ngoài| VTV24

Nhiều doanh nghiệp nông sản thực phẩm Việt nam hàng năm vẫn dành ngân sách tham gia các hội chợ tại Pháp, Đức, Mỹ hay Trung quốc. Doanh nghiệp phải chi phí nhiều khoản, vé máy bay cho 4 đến 6 người, vận chuyển mẫu hàng tới hội chợ, thuê khách sạn và thuê gian hàng… nhưng hiệu quả thì vượt trội so với các hình thức quảng bá khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*