Trải nghiệm cửa hàng Amazon Go không có nhân viên: Bước vào, chọn đồ, đi ra| VTV24

Những cửa hàng không một bóng nhân viên vận dụng công nghệ cao và trí thông minh nhân tạo AI đang dần thay đổi ngành bán lẻ trong tương lai. Trải nghiệm cửa …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*