Tín dụng tăng trưởng chậm, ngân hàng vẫn lãi lớn | VTV24

Tăng trưởng tín dụng đến tháng 10 mới đạt khoảng 10,5%, thấp hơn mức 13,5% của cùng kỳ năm ngoái. Cho vay tín dụng là mảng kinh doanh chính của các NHTM; thế nhưng, dù tín dụng tăng chậm, nhưng tổng lợi nhuận trước thuế của các NHTM vẫn tăng hơn 40% so với cùng kỳ, có ngân hàng lãi gấp đôi. Vậy các ngân hàng lấy nguồn thu từ đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published.*