FBNC – Xuất hiện dịch vụ ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam

Không chi nhánh, không phòng giao dịch truyền thống nhưng lại có đủ các tính năng của một ngân hàng, vừa qua, dịch vụ ngân hàng số đầu tiên của Việt Nam có t…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*