Nhà đất dưới 30m2 có được cấp chủ quyền không?

Hiện nay nhà ở có diện tích sau khi trừ lộ giới còn lại dưới 30 mét vuông có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Thủ tục ra sao? Có phân biệt g…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*