[Trailer] Sự kiện ONE YEAR LOOK BACK 4/11 – Mừng sinh nhật Xế Cưng một tuổi!

NẾU không có sự ủng hộ của các bạn, có lẽ Xế Cưng đã không thể đi tới chặng đường hiện tại. Và tại sao, chúng ta không gặp nhau, để tâm sự, để làm bạn và có …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*