Diện mạo của Thủ Đô sau 10 năm sáp nhập – Tin Tức VTV24

Diện mạo đô thị Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính. Diện mạo của Thủ Đô sau 10 năm sáp nhập – Tin Tức VTV24 ► Kên…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*