Cách đồng bộ danh bạ trên điện thoại “cục gạch” khi chuyển sim 11 số về 10 số| VTV24

Làm cách nào để đồng bộ danh bạ trên điện thoại “cục gạch” khi chuyển sim từ 11 số về 10 số? ** ► Kênh Youtube Chính Thức của Trung tâm Tin tức VTV24 – Đài T…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*