20 khẩu nghiệp giết chết tiền đồ, đừng dại dột mà tùy tiện nói

[Huyền Bí TV] – Một người bình thường, điều dễ phạm phải nhất chính là khẩu nghiệp. Và bởi lời nói gió bay nhưng nghiệp thì không bay, vậy nên phải hết sức t…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*