Thế giới vượn người – Phần 2 – Tìm hiểu về người đứng thẳng và người Neanderthal (Thuyết Minh)

Đây là thế giới của loài người chúng ta. Loài người đã dựa và sức sáng tạo và trí tưởng tượng của mình để tạo nên thế giới và làm chủ thế giới. Chúng ta là s…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*