Nhẫn là đức tính đẹp, là cảnh giới cao nhất của kiếp người

[Huyền Bí TV] – Ai cũng biết rằng, nhẫn nại là đức tính tốt đẹp và cần thiết đối với mỗi con người. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó, mấy ai đã hiểu thấu và hàn…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*