Mười Năm Trở Về – Dư Quốc Vương | Tập 1 Sing My Song – Bài Hát Hay Nhất 2018

Dư Quốc Vương – thành viên nhóm Dolphins mang đến Sing My Song – Bài Hát Hay Nhất 2018 ca khúc Mười Năm Trở Về. Được lấy cảm hứng từ hoạt hình, văn hoá, âm n…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*