[ENG] 1M68 & 52KG SỰ BIẾN ĐỔI & ƯỚC MƠ | Phan Nữ Uyên Nhi

Nhóm của VietFitMom, động viên nhau sống khoẻ, ăn tập mỗi ngày, gỡ rối cuộc sống: http://bit.ly/2CGtRbE Quỹ “VietFitMon” cho phụ nữ nghèo ở Việt Nam : 50% lợ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*