Gà nòi nấu CHÁO CỐI

Gà nòi đỏ là loại gà đòn già da dày thịt dai nên dùng giả cầy hoặc nấu cháo cối ăn rất ngon. Facebook của mình : https://www.facebook.com/sbnnALA Fanpage : h…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*