CÁ BASA / CATFISH KHO TỘ – Cách nấu Canh chua Cá Bông Lau Catfish kho Tộ thơm ngon by Vanh Khuyen

CÁ BÔNG LAU cùng loài với cá Basa. CÁ BÔNG LAU KHO TỘ hay CÁ BASA KHO TỘ là một món ăn luôn đi cùng vói CANH CHUA CÁ BÔNG LAU hay Canh chua cá Basa. Có canh …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*