Bên trong lò mổ không phép tại Đồng Nai – Tin Tức VTV24

Bên trong những lò mổ “không phép, không kiểm định, không đảm bảo vệ sinh” đang hàng ngày xả thải và nhuộm đỏ những con sông tại Đồng Nai, việc giết mổ heo đ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*