Việt Nam phát triển thành công “lá nhân tạo” | VTV24

Chiếc “lá nhân tạo” do Việt Nam phát triển rất mỏng, nhẹ có khả năng tách Hidro từ nước, từ đó tạo ra một nguồn năng lượng mới xanh, sạch, thân thiện với môi…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*