600 giáo viên ở Thanh Oai, Hà Nội trước nguy cơ bị sa thải | VTC14

VTC14 | 600 giáo viên đang giảng dạy tại huyện Thanh Oai đang phải đối mặt với nguy cơ phải gấp trang giáo án lại, bởi quyết định quyết định rất bất ngờ của …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*