Giao thông công cộng cản trở cơ hội tiếp cận việc làm của người Anh| VTV24

Vương quốc Anh vốn được xem là nơi có hệ thống giao thông công cộng tốt. Hạ tầng đường sắt cũng được phát triển gần như sớm nhất trên thế giới. Tuy nhiên một…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*