Nắng nóng bất thường ở châu Âu, người trồng nho tại Pháp lao đao| VTV24

Một mùa hè với thời tiết đặc biệt sắp kết thúc cho người châu Âu, tuy thế, nắng nóng vẫn còn tiếp tục ở nhiều nơi. Những người nông dân trồng nho vùng của Ph…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*