Cảnh giác với thủ đoạn thuê đất đặt trụ phát sóng wifi

Thời gian gần đây, ở Long An, xuất hiện một nhóm đối tượng đến hỏi người dân thuê đất đặt trụ phát sóng wifi. Nhưng ngược lại, người dân phải mua hàng của chúng với giá đắt đỏ. Sau khi lấy được tiền mua hàng, chúng biến mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*