Thâm nhập trụ sở Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ | VTC1

VTC1 | Không chỉ xuất hiện ở nhiều nơi, Hội Đức Thánh Chúa Trời đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hãy cùng mục sở thị trụ sở của hội này…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*