Thành phố trắng Casablanca| VTV24

Ở quốc gia Bắc Phi Maroc, có một thành phố được mệnh danh là Thành phố trắng. Một thành phố đã đi vào từ những thước phim điện ảnh của Hollywood… cho tới nhữ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*