Tinh giản biên chế tạo đà tăng lương

Muốn tăng lương cho công chức thì phải tinh giản biên chế để bộ máy bớt cồng kềnh và hoạt động hiệu quả hơn. Thực tế cho thấy, nói thì đơn giản nhưng khi tri…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*