Hàng loạt sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn

Kết luận của Thanh tra chính phủ đã chỉ ra sai phạm của các cấp quản lý, ban ngành có liên quan từ Trung ương tới địa phương. Thông tin chi tiết http://vnews…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*