Tiêu điểm: “Tái định cư ngược” ở thủy điện Bản Vẽ: Từ hai đầu đi – ở | VTV24

Để xây dựng Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, gần 3.000 hộ dân huyện Tương Dương (Nghệ An) đã di dời tái định cư. Nhưng chẳng bao lâu, vùng lòng hồ lại xuất hiện những ngôi nhà do chính hàng trăm hộ dân “di cư ngược” về quê cũ, cư trú bất hợp pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*