Khắc phục hậu quả động đất, sóng thần tại Indonesia | VTV24

Đến cuối hôm nay 1/10, thông tin về số người thiệt mạng trong thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia đã tăng lên là 1.203 người. Vậy ưu tiên lớn nhất trong…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*