Tiêu điểm: Ký hợp đồng cho máy gặt – Khi những cánh đồng không còn bình yên | VTV24

Miền Bắc đang vào mùa thu hoạch lúa, thế nhưng dư luận khó hiểu khi máy gặt của nông dân thuê lại bị công an thị trấn cản trở – Câu chuyện tại thị trấn Lâm T…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*