Bệnh nhân bị rắn độc cắn tại Tiền Giang tăng mạnh

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đang là mùa nước nổi. Đây cũng là thời điểm, số người bị rắn độc cắn gia tăng, đe dọa đến tính mạng người dân. Vậy làm sao để phòng ngừa và điều trị các trường hợp bị rắn độc cắn kịp thời?

Leave a Reply

Your email address will not be published.*