Khánh thành cầu vượt nút giao An Dương – Thanh Niên

Cầu vượt nút giao An Dương – Thanh Niên chính thức được đưa vào khai thác sử dụng vào sáng ngày 11/10 . Đây là cây cầu thứ 11 ở Hà Nội sử dụng kết cấu hộp dầm đúc sẵn và cũng là một trong 8 công trình cấp bách cần triển khai nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*