Việt Nam là gì trong mắt người nước ngoài?

Khi nhắc đến Việt Nam, nhiều người nước ngoài thường nghĩ đến "chiến tranh". Liệu suy nghĩ đó hiện đã thay đổi chưa? Đăng kí theo dõi kênh để xem những tin t…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*