Thợ lặn Anh tìm thấy đội bóng nhờ…hết dây thừng | VTC9

VTC9 | Việc tìm thấy đội bóng mất tích của Thái Lan được xem là một kỳ tích. Có lẽ một phần bởi cách mà những thợ lặn của Anh tìm thấy đội bóng cũng hết sức …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*