Những thủ đoạn mới trong việc buôn lậu pháo | VTV24

Những tháng cuối năm pháo trở thành mặt hàng buôn lậu nóng. Cuộc chiến chống pháo lậu giai đoạn này chẳng kém gì cuộc chiến chống ma túy. Những thủ đoạn mới …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*