Sống bên hồ “chết” | VTV24

Hồ Linh Quang, phường Văn Chương, Hà Nội bị ô nhiễm đã hơn 10 năm nay. Chất thải rắn từ rác sinh hoạt, phế liệu xây dựng do chính một bộ phận dân cư thiếu ý …

Leave a Reply

Your email address will not be published.*