Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi để xảy ra khai thác vàng trái phép? | VTV24

Đã là ngày thứ 4 sau sự cố vụ sập hầm khai thác vàng ở bãi vàng trái phép tại thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình. Tính mạng của các nạn nhân đến thời điểm này là rất mong manh khi vị trí của họ vẫn chưa được xác định. Một câu hỏi được đặt ra lúc này – Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi để xảy ra khai thác vàng trái phép?

Leave a Reply

Your email address will not be published.*