Cạn nước mắt khi cả ngàn trụ tiêu bị kẻ xấu chặt phá | VTV24

Hàng ngàn trụ hồ tiêu đang kỳ thu hoạch bỗng bị chặt gốc, đổ thuốc diệt cỏ bức tử. Vốn liếng, công sức đầu tư bỗng chốc tiêu tan theo những gốc tiêu. Cạn nướ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*