Đồng Tháp: Gặp người phụ nữ vá đường từ thiện | VTC1

VTC1 | Dù hoàn cảnh còn khó khăn, nhưng những hành động đáng trân trọng của một người phụ nữ chuyên đi vá đường từ thiện tại Đồng Tháp sau đây sẽ khiến nhiều…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*