Trả lời 19 câu hỏi để tìm hiểu “sự thật của 231 cái tát”? | VTV24

Bắt học sinh gần 20 câu sau vụ phạt trò 231 cái tát: Lãnh đạo nhà trường nói để xác minh sự việc? Trả lời 19 câu hỏi để tìm hiểu “sự thật của 231 cái tát”? |…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*