Tiêu điểm: Cảnh báo tai nạn sau những cuộc nhậu đêm | VTV24

Có cả ngàn lý do để những người tìm đến với bia rượu. Vui cũng nhậu mà buồn cũng nhậu. Và sau những cuộc vui là tiềm ẩn những vụ tai nạn thương tâm. Tiêu điể…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*