Cảnh báo cướp giật nhằm vào xe ôm công nghệ | VTV24

Nhiều vụ lừa các xe ôm công nghệ đến đường vắng rồi đe dọa cướp tài sản liên tục diễn ra. Các bạn đang chạy xe ôm công nghệ lưu ý. ** ► Kênh Youtube Chính Th…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*