Kiếm 30 tỷ một năm bằng nghề nuôi cá vàng tại Nhật Bản | VTV24

Cùng đến “Thánh địa cá vàng” Yamatokoriyama ở tỉnh Nara, Nhật Bản để tìm hiểu xem người dân tại đây nuôi cá vàng kiếm 30 tỷ một năm như thế nào nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*