Grab phải bồi thường 4,8 tỷ đồng cho Vinasun | VTV24

Sau hơn 10 tháng xét xử, vụ án giữa Vinasun và Grab đã tạm kết với quyết định của Hội đồng xét xử trong đó yêu cầu Grab phải bồi thường cho Vinasun 4,8 tỷ đồ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*