Đây có phải lý do cho đề xuất “dẹp” chợ Long Biên? – Điều tra qua thư khán giả

Đây có phải lý do cho đề xuất “dẹp” chợ Long Biên? – Điều tra qua thư khán giả. Chợ Long Biên từ xưa đã là nơi giao thương vào hạng nhất nhì Hà Nội. Tuy nhiê…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*