Chat bot: thị trường rộng mở | VTV24

Bạn có hay nhắn tin với phần mềm trả lời tự động của các shop online? Đằng sau đó là cả 1 “mảnh đất màu mỡ” để kiếm tiền. ** ► Kênh Youtube Chính Thức của Tr…

Leave a Reply

Your email address will not be published.*