CPTPP có hiệu lực, nhiều mặt hàng có thuế nhập khẩu về 0%| VTV24

Bắt đầu từ 14/1, CPTPP chính thức có hiệu lực tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đã có những sản phẩm được giảm thuế ngay khi CPTPP có hiệu lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*