Nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu những gì tại Mỹ?| VTV24

Nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu những gì tại Mỹ? Và thời gian tới, dưới tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, nhà đầu tư Trung Quốc có xu hướng rút bớt vốn?

Leave a Reply

Your email address will not be published.*