CPTPP có hiệu lực, ngành bán lẻ Việt Nam bị đe dọa?| VTV24

Dệt may, da giày là những ngành thường được nhắc tới đầu tiên khi mỗi khi nói tới Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vì là những ngành được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng ở chiều ngược lại, Bán lẻ được xem là 1 trong những ngành chịu áp lực lớn khi CPTPP có hiệu lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*